پیانو کلاسیک

پگاه اکبری

متولد سال 67. شروع نوازندگی پیانو از 10 سالگی در اصفهان.

سال 1382 ورود به هنرستان موسیقی دختران با ساز تخصصی پیانو نزد خانم کتایون کامرانی و ساز دوم تنبک نزد آقای مرتضی قاسمی.

سال 86 ورود به دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناسی ـ ادامه فراگیری پیانو نزد خانم ها شهره قاجار و تامارا دولیزه.

سال 91 ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر تهرانو فراگیری پیانو نزد خانم ربکا آشوقیان.

بازدید : 1735 نفر