درباره ما


آموزشگاه موسیقی آفاق، پس از طی مراحل کسب مجوزاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ١٣٧٦به مدریت محمدآذری پوراصفهانی تاسیس شد و در همان مراحل آغـازین با اساتید وکادری مجرب ونام‌آشنا همچون حسن ناهـید،مجتبی میرزاده ،هنگامه اخوان،حسام الـدین سراج،کیوان ساکت،محمودفـرهمـند،مسعود حبیبی ومحمدآذری دربخش موسیقی سنتی و بابک امینی،شاهین علوی،سعید رهنماو امیر بدخش در بخش آموزش موسیقی کلاسـیک ، فلامنـکو و پـاپ واقــــع درمــرکـزتجــاری گلستــان (شهرک غرب تهران) شـروع بکـار کـرد وپس ازگذشت دو سال به دلیل استقبال ازکلاسهای آموزشی، آفاق به مکانی وسـیعتر واقـع درخیابان ایـران‌ زمیـن ( روبروی مرکز تجاری گلستان) انتقال یافت و ازمحضراساتید و هنرمندانی چون استاد فقید سیاوش زندگانی ، سـودابه سالم ، عین اله کیوان شکوه ،بهـنام ابـطحی ، حمید پناهی ، کوشان یغمایی ، صدرالدین طاهری ، سیناخلج ، حسـن مقدم ، سامان احتشـامی و اتابک الیاسی نیزبهـره‌ برد. طی گذشت سه سال، به دلیل ارتقـاء سـطح کیـفی و کمبود فضای آموزشی آفـاق به محل بزرگتری واقع درخیابان مهستان انتقـال یافت و با ایجاد فضـاهای کمک‌ آموزشی همچون کـلاس مبانی موسیقی، کتـابخـانه ،آرشـیو صـوتی و همچنین اسـتودیوی ضبـط جـهت ارائـه خـدمات آموزشی بهتر ودعوت اساتیـد تحصیل‌ کرده موسیـقی همچون هوشنگ کامکار،علی حنـانه،اردوان جعفـریان،امیـرصوابی،امیـرحسین زندیان ، محمدرضا نصیـری، بابک شیبـانی در بـخش موسیقی کلاسیک و بابک ریاحی پور ، پـدرام مرنـدیز،فرهـادغیـاثی در بخـش موسیقی  پـاپ و نیکتانظاملی،غلامرضا رضـایی،حمـید پـورافضل،اشکان موسـوی،نادر فـولادی،علیرضا مـظفریان و سـام خاجه ونـد دربخش موسیقی سنتی حیطه فعالیت خودراگسترش دادوبارسیتالهای آموزشی پیـانو و نیـز کـنسرت اساتیـد گـروه آفاق در فرهنـگسرای نیـاوران و تالارهای اندیشه وحدت و میـلاد،گامهـای موثری در جهت اشاعه این هنـر نیـز برداشـت سپـس در طی این مسیربا گـذشت سه سال و افتخار دریافت لوحهای تقـدیر از وزارت فرهنـگ وارشـاد اسلامی و به واسـطه مدیـریت صحیح در امـر آمـوزش همچنیـن پـرورش استعـداد جوانـان ایـرانی و برگزاری کـنسرت بزرگرداشـت به مناسبت ارج نهـادن به بـزرگان موسیقی همچون استاد فرامــرز پایور و استادپرویــز مشکاتیان درتالارهای اندیشـه و وحدت و همچنین یادواره استاد فقید سیاوش زندگانی و تجلیل از استاد حسن ناهـید (در تالار وحدت) توسط گروه آفاق به سرپرستی محمـد آذری و استقبـال از اینگونه برنامـــه‌ها آفاق با نیـروی مـضاعف به ادامـه راه و گســـترش فعالیتهـای خـود پرداخت و این بار با انتقال به مکانی واقـع درخیابان ایران‌زمیـــن (روبروی سفارت الجزایر) در محیطی کامـلا" استانـدارد از لحـاظ فضـاهـای آموزشی با دعــوت ازاساتیدی همـچون  دکترمهران روحانی ، منوچهراسلامی، علیرضا تفقدی،ابوالحسن صبا، نیما نوا پور،همایون نصیری،وحیددین پـرور (دربخشهای موسیقی جَــز کلاسیک،راک و پاپ) و استـادان  شهـرام میرجلالی ، کـورش بابایی ، رویا یزدان ستاو میـلاددرخشانی (دربخشموسیقی  سنتی) و نیـز رضـا اسد پـور مدرس و مهندس فنون صدابرداری و استودیو ،کادر آفاق تکمیل شد وبا ثبت موسسه فرهنگی وهنری نوای آفاق این مرکزتبدیل به یک آکادمی  موســـیقی معتبــر در کشور گشـت وحیطه فعالیتهای خود را در بخشهای ضبط ،تهیــه و تولید آثارصوتی و تصویری موسیقی و برکزاری کنسـرت و انتشـار متدهای آموزشی گسترش داد. شایان ذکر است که در طول این پیشرفت یاری خداوند متعال را سپاس‌گذاریم و همیاری کسانی که برای رسیدن به هدف مقدس آموزش ما رایاری کرده‌انـد همچون مدیران محتــــرم دفترآموزش و توسعه فعالیتهای هنری وزارت ارشاد اسلامـی وهمکاران محترم ، انجمن موسیقی مدیران تالاروحدت، شهرداریمنطقه دو تهران ،اماکن تهران،هنرآموزان محترم آفاق وشماهمراهان وهنرجویان را قدر می‌نهیم. به امید اینکه با بهرهـمندی از گنجینه علمی موسیقی و تجربهء اساتید آفاق بتوانیم راه رسیدن به این هنر را برای نسل آینده و شما آسان کنیم و این امانت را با صداقت تمام به دستان شما برسانیم.

بازدید : 11738 نفر